KRING: Training & Advies
 
Kring is een onafhankelijk trainings- en adviesbureau voor de non-profitsector. Opgericht in 1987, begeleidt en adviseert Kring organisaties als het gaat over vragen in de sfeer van  personeel en organisatie. We combineren daarbij graag onze deskundigheid op het vlak van organisatiekunde, personeelsbeleid en communicatie met een ruime ervaring in de sector. We werken enkel met vaste opleiders die ook actieve sectorervaring delen met inhoudelijke deskundigheid.
De invalshoek van Kring is daarbij divers: begeleiding, advies en training. Kring vertrekt vanuit een contextuele kijk. Begeleiding, advies en opleiding krijgen hun plaats in de geschiedenis, zowel als de toekomst van de organisatie. Kring heeft ervaring in het werken met de diverse betrokkenen van de organisatie: het beheer, de directie, de staf en leidinggevenden, de uitvoerenden, de cliënten.
Kring heeft referenties bij belangrijke spelers uit volgende sectoren:
  • welzijns- en gezondheidszorg: ziekenhuizen, rustoorden, RVT's, welzijnsinstellingen
  • overheid: gemeenten en OCMW's
  • onderwijs
© 2007-2011 vorming.net