Vorming: open aanbod

OPLEIDING VOOR EVALUATOREN LOKALE OVERHEID
Evaluatiefase: evaluatie en evaluatiegesprekken
voorjaar 2018 - 9u-16u30 | Nog niet bekend.
Evaluatiesystemen: evalueren op taken/doelstellingen en/of competenties. Informatie verzamelen. Uitwerken van evaluaties. Opmaken van evaluatieverslagen. Evaluatiegesprekken.
Begeleiding: Chris De Meerleer trainer-psycholoog en expert in deze materie en vertrouwd met de overheid. Vaste opleider 'evaluator' voor divers Vlaamse Overheden. Ontwikkelaar van de JEVE-evaluatiemethode, JEVO-software en auteur van diverse publicaties.
Kostprijs: 120 €/dag (opleiding van één dag; verzorgde maaltijd; koffies; uitgebreid documentatiepakket; gedrukte handleidingen). Dag 1 en dag 2 moeten steeds samen worden gevolgd. Reductie voor besturen die met méér dan 3 deelnemers inschrijven.
© 2007-2011 vorming.net