Vorming op maat

Thema: organisatie
Kring werkte de voorbije jaren diverse opleidingsprojecten uit in verband met organisatie-aspecten. Het gaat over thema's als: beleid maken, werken aan de organisatiecultuur, structuur van de organisatie, enz.
Thema: samenwerking
Kring voorziet in diverse programma's sociale vaardigheden. Ze richten zich naar diverse doelgroepen. Ze behandelen thema's als: omgaan met verschillen op het werk, assertiviteit, collegialiteit,…
Kring voorziet vorming zowel voor administratieve, technische als verzorgende medewerkers. De vorming wordt aan de doelgroep aangepast. Kring heeft uitgebreide ervaring hiermee in ziekenhuizen, rustoorden, gemeenten, ocmw's,…
Voorbeeld: Oefenen met intervisie-methoden voor de residentiële ouderensector
Na een korte inleiding over intervisie en het nut ervan binnen een team, wordt gewerkt aan de hand van concrete gebeurtenissen op de afdeling of in de leefgroep.
Thema: cliënten
Cliëntgerichtheid in dienstverlenende organisaties Een programma waarin men communicatievaardigheden leert voor het beheersen van diverse cliëntsituaties. Het programma wordt modulair aangepast aan de noden van de organisatie. Onderwerpen: noden van cliënten, werken aan cliënt-tevredenheid, omgaan met moeilijke cliëntsituaties, enz.
Dit programma werd reeds verschillende malen georganiseerd voor medewerkers uit gemeenten en ocmw's.
 
Vorming voor de ouderensector:
enkele voorbeelden van vorming-op-maat
Zorg voor Zorg
'Zorg voor Zorg' is een 4-daags programma voor medewerkers uit rustoorden. Volgende thema's komen aan bod: beeldvorming rond de rusthuisbewoner; contact en communicatie; ikzelf als verzorgende; functie en profiel van de verzorgende. Het programma sluit aan bij het project "Beelden Spreken" (uitgeroepen als 'best practice of training' in Europa).

Begeleiding: Rita Daneels, psychologe en fotografe. Méér dan 20 jaar ervaring in de gezondheidssector en als opleider.
"Meer dan wat je ziet"
Wie als verzorgende/verpleegkundige werkt in de ouderensector, draagt niet alleen de zorg voor de bewoner die hem/haar is toevertrouwd. Deze ene mens draagt immers een levensgeschiedenis met zich mee en is ingebed in een systeem van ervaringen en mensen die betekenis hebben. Hoe kan je als hulpverlener mee zorg dragen voor dit "cliënt-systeem"?

Begeleiding: Marianne De Bouw, lic. zh-wetenschappen, opleider, spec. ouderenzorg.
Werken met verpleegplannen (voor verpleegkundigen)
Professioneel verplegen betekent systematisch verplegen, ook voor wie in de ouderensector werkt. We vertrekken vanuit het model van systematisch verpleegkundig handelen en passen de verschillende stappen toe op de concrete werksituatie.

Begeleiding: Marianne De Bouw, lic. zh-wetenschappen, opleider, spec. ouderenzorg.
"Als een dief in de nacht": de vele gezichten van depressie bij ouderen
Depressie is één van de meest voorkomende en een van de meest miskende stemmingsstoornissen bij ouderen. Hoe uit een depressie zich bij (hoog)bejaarde cliënten ? Wat betekent het voor de omgeving van deze ouderen ? Hoe ga je er, als meest nabije hulpverlener, mee om?

Begeleiding: Marianne De Bouw, lic. zh-wetenschappen, opleider, spec. ouderenzorg.
© 2007-2011 vorming.net