Begeleiding

Begeleiding van de organisatie
In een organisatie komen situaties voor waarin men bewust wil nadenken over het functioneren of bewust vorm geven aan verandering. De noodzaak kan ontstaan vanuit nieuwe ontwikkelingen bij de subsidiërende overheid, of omdat er onvrede ontstaat bij de huidige manier van werken.
Kring ondersteunt daarbij raden van bestuur, directiecomité, leidinggevenden, zowel als teams op de werkvloer om veranderingen mee vorm te geven.
Enkele voorbeelden van opdrachten: begeleiden van hoofdverpleegkundigen bij het maken van een afdelingsbeleid; met welzijnsorganisaties nadenken over het werken aan een Sociaal Huis; met rustoorden nadenken over een nieuwe organisatiestructuur; …
Begeleiding van teams
De samenwerking in een organisatie stelt hoge eisen aan medewerkers. Multi-disciplinaire teams (gezondheidszorg); projectwerking; teamwerking zijn nieuwe gegevenheden.
Kring begeleidt diverse teams: afdelingsteams (ziekenhuizen); ambulante teams van hulpverleners; groepspraktijken van artsen; teams uit de opvoedingssector; schoolteams; …
Begeleiding van leidinggevenden
Het leidinggeven is vaak eenzaam en stelt hoge eisen. Kring begeleidt leidinggevenden in hun functie. Daarbij kunnen diverse vragen van leidinggevenden aan bod komen: introduceren van veranderingen, werken aan de eigen positie, relaties met het beleid, de invulling van de opdracht naar medewerkers, enz.
De invulling van deze begeleiding is steeds maatwerk. Begeleiding kan kortdurend zijn of langer lopen.
© 2007-2011 vorming.net